Þjóðhagslegur ábati af Vaðlaheiðargöngum um 1,2 milljarðar króna

Samkvæmt skýrslu sem Jón Þorvaldur Heiðarsson, hagfræðingur á Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, hefur unnið fyrir Greiða leið ehf. – framkvæmdafélag vegna Vaðlaheiðarganga - um mat á þjóðhagslegri arðsemi Vaðlaheiðarganga - er þjóðhagslegur heildarábati gerðar ganganna um 1,2 milljarðar króna, þ.e. ábatinn er á núvirði tæpum 1,2 milljörðum kr. hærri en kostnaðurinn við framkvæmdina. Þá leiðir skýrslan í ljós, miðað við gefnar forsendur, að arðsemi framkvæmdarinnar er um 7,9%, með öðrum orðum að þjóðfélagið fær 7,9% arð af því fé sem kostar að gera göngin.   Jón Þorvaldur kynnti skýrsluna 13. janúar sl., fyrir Sturlu Böðvarssyni, samgönguráðherra, Hreini Haraldssyni, framkvæmdastjóra hjá Vegagerðinni, og Jóhanni Guðmundssyni, skrifstofustjóra í samgönguráðuneytinu, en þeir þremenningar komu norður yfir heiðar og kynntu sér rannsóknir og ýmiskonar forathuganir sem Greið leið ehf. hefur verið að vinna að vegna mögulegra Vaðlaheiðarganga. Áður en skýrslan var formlega kynnt var þeim Sturlu, Hreini og Jóhanni sýndir þeir staðir vestan og austan Vaðlaheiðar þar sem líklegt er að gangamunnar Vaðlaheiðarganga verði. Með í för voru Pétur Þór Jónasson, stjórnarformaður Greiðrar leiðar, Halldór Jóhannsson, stjórnarmaður í Greiðri leið, Bjarni Jónasson, varamaður í stjórn Greiðrar leiðar, og skýrsluhöfundur, Jón Þorvaldur Heiðarsson.   Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri (RHA) hefur á undanförnum mánuðum arðsemismetið mikinn fjölda jarðaganga. Síðastliðið sumar mat stofnunin tvo kosti á Vestfjörðum og sl. haust voru fimmtán jarðgangakostir á Vestfjörðum metnir. Af þessum kostum reyndist arðsemin vera mest af göngum milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar eða 5,3%, stutt göng undir Berufjörð leiddi í ljós 4,2% arðsemi og göng milli Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar rétt um 4% arðsemi. Til samanburðar er arðsemi Vaðlaheiðarganga töluvert meiri, eða tæp átta prósent, eins og áður greinir.   Á kynningarfundinum sl. föstudag fór Sturla Böðvarsson, samgönguráðhera, mjög jákvæðum orðum um þá vinnu sem Greið leið hefði þegar unnið í undirbúningi Vaðlaheiðarganga. Afar faglega hefði verið staðið að málum, skýrsla Jóns Þorvaldar væri mjög gott innlegg í undirbúningsvinnuna sem og sú rannsóknavinna sem væri í gangi undir stjórn Ágústs Guðmundssonar, jarðfræðings, og brýndi samgönguráðherra forsvarsmenn Greiðrar leiðar til þess að vinna áfram að málinu af fullum krafti hér eftir sem hingað til.   Skýrslu Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri má sjá hér.   Á myndinni, sem var tekin við Skóga í Fnjóskadal, eru frá vinstri: Jón Þorvaldur Heiðarsson, sérfræðingur á RHA, Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra, Bjarni Jónasson, varamaður í stjórn Greiðrar leiðar, Pétur Þór Jónasson, stjórnarformaður Greiðrar leiðar, Halldór Jóhannsson, stjórnarmaður í Greiðri leið, Hreinn Haraldsson, framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni, og Jóhann Guðmundsson, skrifstofustjóri í samgönguráðuneytinu.