Þjónustukönnun á Norðurlandi eystra

Mynd: Byggðastofnun
Mynd: Byggðastofnun

Byggðastofnun lét gera þjónustukannanir m.a. á Norðurlandi eystra sem nú hafa verið birtar.

Í könnununum var leitað svara við því hvert og hversu oft íbúar sækja margvíslega þjónustu. Lögð var áhersla á að kanna hvort þjónustusókn væri mismunandi eftir búsetusvæðum. Spurt var um tíðni notkunar á þjónustu sem notuð er oft (mánaðarlega) og þeirri sem notuð er sjaldnar (árlega).  Einnig var lögð áhersla á að kanna hvort þjónustusókn væri mismunandi innan hvers landshluta. Hverjum landshluta var því skipt upp í búsetusvæði eða þjónustusóknarsvæði í samvinnu við landshlutasamtök sveitarfélaga.  Hér er litið svo á að þjónustusókn íbúa innan hvers búsetusvæðis sé í meginatriðum lík en að þjónustusókn geti verið ólík eftir búsetusvæðum innan hvers landshluta. Suðurnesjum var skipt upp í fimm búsetusvæði, Vesturlandi í fimm, Vestfjörðum í fjögur, Norðurlandi eystra í átta, Austurlandi í fimm og Suðurlandi í átta búsetusvæði, samtals 35 búsetusvæði.

Þjónustukannanirnar gefa viðamiklar niðurstöður á ýmsum sviðum og skýrslurnar í heild er að finna hér. Í framhaldinu verða lagðar fram tillögur til úrbóta þar sem þjónusta er ekki í samræmi við kröfur í nútímasamfélagi.

Þjónustukannanir

Ítarlegri frétt á vef Byggðastofnunar