Sóknaráætlanir landshluta, greinargerð ársins 2018

Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál hefur sent frá sér greinargerð um framvindu samninga um sóknaráætlanir landshluta og ráðstöfun fjármuna ársins 2018. Þar kemur m.a. fram að á árinu var unnið að samtals 73 áhersluverkefnum í landshlutunum átta og að 588 verkefni hlutu styrki úr uppbyggingarsjóðum að fjárhæð tæpum 497 milljónum króna.

Samningar um sóknaráætlanir landshluta voru undirritaðir af ráðherra sjávarútvegs og landbúnaðar, ráðherra mennta- og menningarmála og formönnum landshlutasamtaka sveitarfélaga í byrjun árs 2015 og gilda þeir til ársloka 2019. Markmið með sóknaráætlunarsamningum er að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, treysta stoðir menningarlífs og auka samkeppnishæfni hvers landshluta og þar með landsins alls.

Með sóknaráætlunum er fé veitt til tveggja mismunandi þátta, áhersluverkefna, sem eru á ábyrgð landshlutasamtakanna og uppbyggingarsjóða sem eru samkeppnissjóðir og styrkja menningar- og nýsköpunar­verkefni, auk annarra verkefna sem falla að sóknaráætlunum landshlutanna. Á þessu fjórða ári samninganna var unnið að samtals 73 áhersluverkefnum og nam framlag til þeirra tæpum 354 milljónum króna. Alls hlutu  verkefni styrki úr uppbyggingarsjóðunum, samtals að fjárhæð milljónum króna.

Stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál er skipaður fulltrúum frá öllum ráðuneytum og framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga. Formaður er Hólmfríður Sveinsdóttir, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti og verkefnisstjóri er Sigríður K. Þorgrímsdóttir, Byggðastofnun.

Sóknaráætlanir landshluta, greinargerð 2018, má nálgast hér.